Kontakt

Kontakt/Contact

RNDr. Andrej Dudáš , PhD.

Horný diel 130

930 40 Štvrtok na Ostrove

Slovensko

Phone number: 00421903860817

Email: preslavva.civitas@gmail.com