O mne

Čo znamená názov mojej chovateľskej stanice? / What does the name of my kennel mean?

Po roku 1001 bol historický názov Bratislavy: Preslav(v)a Civitas (po latinsky Hrad Preslava/Bratislava) (tento názov bol donedávna chybne uvádzaný ako „Breslava Civitas“, Na nedávno nájdených minciach však jasne vidieť formu Preslavva Civitas.

After  year 1001 was historical name of the capital city of Slovakia Bratislava - Preslavva Civitas. It was found on historical coins from that times,

O mne/About me

O kynológiu som sa začal zaujímať od 12 rokov. Páčili sa mi pracovné plemená najmä nemecký boxer. V 1993 som dostal svojho prvého psa plemena malý bradáč LUX Topvarka,  s ktorým som absolvoval viacero výstav a základný výcvik. V roku 2002 som si splnil svoj detský sen a zaobstaral som si sučku nemeckého boxera KASSANDRA Tiann. Kassandra získala viacnásobne CAJC, CAC, R. CAC. Jej najväčším výstavným úspechom bol titul Víťaz roka mladých pásikavých sučiek v 2003 na špeciálnej výročnej výstave boxerov. Prostredníctvom Kassandry som sa dostal k športovej kynológii. Zložili sme skúšky SOP, BH/VT, IPO1. S Kassandrou som sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska vo výkone boxerov, kde sme v kategórii IPO1 skončili na 2.mieste. Chovateľské plány mi prekazili zlé zdravotné vyšetrenia (HD D, Spondylóza 3). V roku 2014 som si zaobstaral sučku nemeckého boxera zo známej českej chovateľskej stanice IZZI z Ringu. Izzi je výstavne veľmi úspešna a má zloženú skúšku BH/VT. V roku 2016 pribudla sučka belgického ovčiaka malinois ECSTASY Betkin dvor.

Od roku 2004 som členom Klubu športovej kynológie 1, kde som v rokoch 2008-2016 pôsobil ako predseda klubu. Súčasne som niekoľko rokov vykonával funkciu figuranta.

Od 90. rokov som členom Slovenskeho boxer klubu. Od 2012 v klube vykonávam funkciu sekretára a od 2013 aj hlavného poradcu chovu.

I’ve been interested in dogs since I was a kid. I was particularly interested in working breeds, especially the German boxer. In 1993, I got my first dog the miniature schnauzer LUX Topvarka. I handled him on several dog shows and we passed basic obedience training. In 2002, I fulfilled my childhood dream and I became the owner of German boxer Kassandra Tiann. Kassandra won multiple CAJC, CAC, R. CAC. Her greatest success was the title the Winner of the Year of young brindle females in 2003 at the Slovak Boxers Club Annual dog show. Through Kassandra I got to sport cynology. We have passed SOP, BH / VT, IPO1 exams. With Kassandra, I participated on Boxer Championship of Slovakia, where we finished in the IPO1 category at the 2nd place. Breeding plans were stopped because she has bad health test results (HD D, Spondylosis 3). In 2014, I got another German boxer from a famous Czech kennel IZZI Ringu. Izzi is very successful on exhibitions and passed BH / VT test. In 2016 I got a bitch of Belgian shepherd malinois ECSTASY Betkin Dvor.

Since 2004, I have been a member of the Club of Sport Cynology 1, where I was the club's president in 2008-2016. At the same time, I have been a helper for several years.

Since 1990 I have been a member of the Slovak Boxer Club. Since 2012 I am a secretary and since 2013 also the main breeding advisor of the Slovak Boxer Club.